1

رباب عزیزخانی

·        مدیرکل کتابخانه های عمومی استان

·        رئیس دبیرخانه انجمن کتابخانه های عمومی استان

·        مشاور استاندار در امور کتاب و کتابخانه ها

·        مدرس دانشگاه

·        دانشجوی مقطع دکترای تخصصی