همزمان با 18 اسفند برگزار شد؛طرح ملی کتابخانه گردی در کتابخانه عمومی شمس تبریزی نیر

همزمان با سالروز پانزدهمین سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور طرح کتابخانه گردی در کتابخانه عمومی شمس تبریزی نیر اجرا شد..

عكس هاي مرتبط :
 [PageVisit]