توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور؛منتخبین پویش کتابخوانی « هر کتابدار یک کتابخوان» معرفی شدند

بر اساس اعلام نهاد کتابخانه ها ی عمومی کشور،هفت نفر از کتابداران استان اردبیل در پویش کتابخوانی « هرکتابدار یک کتابخوان» به عنوان منتخب معرفی شدند.

 
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل؛ پویش کتابخوان «هر کتابدار یک کتابخوان» که در ایام تعطیلی کتابخانه های عمومی ناشی از ویروس کرونا در سطح کتابخانه های عمومی کشور برگزار شد جمعی از کتابداران استان اردبیل به عنوان منتخبین این طرح، توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور معرفی شدند.
براساس اعلام معاونت توسعه کتابخانه ها و ترویج کتابخوانی نهاد، 626 طرح از 28 استان کشور به دبیرخانه این پویش ارسال شده است که تعدادی از این طرح ها به عنوان منتخب در سطح ملی و استانی مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.
گفتنی است تعداد هفت نفر از کتابداران استان اردبیل نیز در این طرح جزو منتخبین نهاد کتابخانه های عمومی کشور معرفی شدند.
در این پویش کتابخوانی، پیمان جلیل پور کتابدار کتابخانه عمومی علامه امینی نیر با معرفی کتاب « بی تابی آرزوها» و خانمها؛ لیلا محمد پور  از کتابخانه مرکزی اردبیل با معرفی کتاب« قلعه حیوانات»؛ وحیده عباسی، از کتابخانه مرکزی اردبیل با معرفی کتاب« قاف»؛ هانیه خاکدوست کتابدار کتابخانه مرکزی اردبیل با معرفی کتاب « همه به جهنم می روند حتی ...»؛ صبورا خوشه چین کتابدار کتابخانه مرکزی اردبیل با معرفی کتاب « برادران کارامازوف»؛  الهام رضا پور کتابدار کتابخانه عمومی شیخ صفی الدین اردبیل با معرفی کتاب « مادر» و خانم فاطمه زیاد پور کتابدار کتابخانه عمومی پریخان شهرستان مشکین شهر با معرفی 5 عنوان کتب به نام های« وقتی مهتاب گم شد، کنت مونت کریستو، نامزد خوشکل من، 7 جن، خوشه های خشم» به عنوان منتخبین استانی اسن طرح معرفی شدند.   
 
 [PageVisit]