1398/9/9 شنبه بخش اول گزارش تصویری (هفته کتاب) بخشی از عملکرد کتابخانه ها ی عمومی استان در هفته کتاب در قالب تصویر گزارش تصویری از اهم عملکرد کتابخانه های عمومی استان اردبیل در بیست و هفتمین هفته گرامیداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار
بيشتر
 [PageVisit]