با صدور حکمی از طرف مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اردبیل؛دبیر محفل ادبی« شمس عطار اردبیلی» کتابخانه های عمومی استان اردبیل منصوب شد

مدیرکل کتابخانه ها ی عمومی استان اردبیل با صدور حکمی، دکتر مهدی میرزا رسول زاده را به عنوان دبیر محفل ادبی شمس عطار اردبیلی منصوب کرد.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل، پروانه رضا قلیزاده، مدیرکل کتابخانه های عمومی در بخشی از این حکم با اشاره به جایگاه والای زبان و ادبیات فارسی در تقویت بن مایه های فرهنگی، خاطر نشان کرده: نظر به ضرورت ایجاد و توسعه محفل ادبی در کتابخانه های عمومی و با هدف جذب افراد مستعد، جوانان و علاقه مندان، هدایت جریان شعر و ادبیات متعهد و تبدیل کتابخانه ها به پایگاه ارباب ادب و اصحاب قلم و با عنایت به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند حضرت عالی، بر اساس ماده 4 آئین نامه " دستور العمل تشکیل محافل ادبی" به موجب این حکم به مدت یک سال، به عنوان دبیر محفل ادبی شمس عطار اردبیلی منصوب می شوید.
گفتنی است مهدی میرزا رسول زاده، مدرس ادبیات و سراینده دفتر شعر «فال و فنجان دروغ می گویند» می باشد.
 
 [PageVisit]