دکتر مسروره مختاری مطرح کرد:زبان‎های فولکلور در کنار زبان فارسی، موجب تنوّع و سرزندگی فرهنگ و حیات معنوی اقوام ایرانی است.

با مشارکت مرکز پژوهش های فرهنگی آذربایجان و محفل ادبی شمس عطار اردبیلی، نشست ادبی با عنوان « اندیشه حافظ در شعر فضولی» به صورت مجازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل، با حضور مسروره مختاری، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی و مدیر انجمن ترویج زبان وادبیات فارسی شعبه استان اردبیل؛ مهدی میرزا رسول زاده، دبیر محفل ادبی شمس عطار اردبیلی، نشست ادبی با عنوان« اندیشه حافظ در شعر فضولی» برگزار شد.
مسروره مختاری در این نشست با بیان اینکه تنوّع زبانی از زیباییهای فرهنگی هر جامعه‌ای به شمار می رود اظهار داشت: زبان از عناصر مهمّ هویت ملّی، قومی ‏و فرهنگی ملّتها‏ست و فرهنگ و میراث معنوی هر قومی ‏بر مدار زبان شکل می‏گیرد.
     وی با اشاره به حفظ اصالت های ملی و قومی افزود: گسترش شبکهها‏ی الکترونیکی و مجازی و ماهواره‌ای، که با انگیزۀ فراهم آوردن زمینهها‏ی غلبۀ فرهنگ و باورهای فکری و فلسفی کشورهای صنعتی و قدرتمند رواج یافته است، بیش از هر زمان دیگری بازگشت به اصالتها، هویّت و وحدت ملّی را اجتناب‏ناپذیر و حیاتی می‏سازد.
این استاد دانشگاه بیان کرد: بخش مهمی‏از این سنّتها‏ و نمودهای فرهنگی بر مدار زبان پدید آمده‏اند و بدون حفظ و تقویت زبان و دانشها‏ و متعلّقات زبانی، بازگشت به خویشتن و ارائۀ شخصیّت و هویّت متمایز خود در دنیای پیچیدۀ حاضر ممکن نیست.
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:      زبان ترکی آذربایجانی، زبان مادریِ اغلب ساکنان شمال غرب کشور و استان‎های آذربایجان شرقی و غربی و زنجان و اردبیل است که با مهاجرت و سکونت بسیاری از آنان به مناطق مرکزی و استان‏ها و شهرهای دیگر کشور، به مرور زمان این زبان در سطح وسیعی انتشار یافته است؛ تا جایی که هم اکنون متکلّمان یا آشنایان بدان زبان را می‏توان در تمام نقاط ایران امروزی یافت.
     مسروره مختاری عنوان کرد: علاقه و دلبستگی فطری به زبان مادری، سبب شده است که دانشمندان و صاحب‎نظران متکلّم به این زبان، برای حفظ و انتقال میراث زبانی و ادبی و فرهنگی آن، آثار ارزنده‌ای خلق کنند و از خودشان به یادگار بگذارند.
وی افزود:یکی از اندیشمندان و صاحبان ذوق ادبی و شاعران شاخصی که در طول ازمنه و اعصار، سبب غنای ادبی در گسترۀ ملی و بین‌المللی بوده‌است، ملا محمّد فضولی است که در اشعار خود که عمدتا فرازمان و فرامکان اند، اندیشه‌های جهانی خود را برای ترسیم مدینۀ فاضله‌ای در قالب اشعار تبیین کرده‌است که در پس غالب سروده‌هایش سیمای انسان آرمانی و جامعۀ آرمانی را می‌توانیم دید. دنیایی که وی در اشعارش ترسیم کرده‌است، دنیایی سرتاپا عشق و دوستی و عاری از جنگ و خشونت و دشمنی است.
این استاد دانشگاه در تشریح ابعاد زندگانی ومعرّفی ملامحمّد فضولی،گفت: محمد‌بن سلیمان فضولی از سخنوران قرن دهم است. بعضی از تذکره‌نویسان او را از اهل بغداد و کربلا معرّفی کرده‌اند. استاد کریمسکی خاورشناس اوکراینی در کتاب «تاریخ ادبیات ترک» فضولی را به طایفه‌ای از کردهای آذربایجان منسوب داشته است. (تربیت، :1387: 434) در مقدمۀ دیوان ترکی شاعر آمده است: «امیدوارم اصحاب فصاحت و ارباب بلاغت هنگام مشاهده و مطالعه [اشعارم] این را که منشأ و مولدم عراق عرب است و در عمرم به هیچ مملکتی سفر نکرده‌ام، دال بر موجب سقوط اعتبار ندانند.»
 
عكس هاي مرتبط :
 [PageVisit]