همزمان با اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی؛برگزاری نسشت های علمی مجازی در کتابخانه های عمومی

نشست های علمی مجازی « بررسی کارکردهای شرکت های دانش بنیان ومحتوا محور » و « روش های ارتباط موثر با کودکان و نوجوانان در کتابخانه های روستایی» برگزار شد.

 
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل؛ همزمان با ایام فاصله گذاری اجتماعی ، در راستای رسالت کتابخانه های عمومی به منظور آگاهی بخشی به اعضای کتابخانه ای عمومی و علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی، نشست های مختلف علمی و فرهنگی در بستر فضای مجازی برگزار شد.
 در نشستی که با حضور احمدرضا کیانی، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی و لیلا محمدپور، استاد رشته کتابداری دانشگاههای اردبیل در محل کتابخانه مرکزی اردبیل برگزار شد، راهکار های ارتباط موثر با کودکان و نوجوانان مورد بررسی قرار گرفت.
 
احمد رضا کیانی در این نشست دوران نوجوانی را، دوران هویت شناسی، رشد و تکامل جسمی، فکری، عاطفی و اجتماعی دانست و گفت: ورود به این دوره، نوجوان  را با مشکلات فراوانی مواجه می کند. اختلاف  بین نسل ها و به تبع آن تفاوت در عقاید هر نسل با نسل قبل و بعد خود، زمینه ساز بروز بسیاری از ناسازگاری هاست.

این روان شناس عنوان کرد: نوجوان  باید به ارزش ها و قوانین خانوادگی خود احترام بگذارند و در مقابل این احترام باید تشویق هایی را برای او در نظر گرفت و درباره مشکل به وجود آمده گفت و گو کرد، اما این گفت و گو نباید به مشاجره و پرخاشگری منجر شود.
استاد دانشگاه محقق اردبیلی در ادامه سخنان خود گفت:  دوران نوجوانی یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین دوران زندگی است و بخش عمده شخصیت در این دوران شکل می گیرد. اغلب والدین از نحوه صحیح ارتباط با نوجوانان آگاه نیستند و به همین دلیل کوچکترین حرف یا رفتارشان، سبب بروز واکنش های تند و غیر قابل پیش بینی از جانب نوجوان می شود و  نحوه برقراری ارتباط کلامی با نوجوان، اولین قدم برای درک متقابل است .

در ادامه این نشست لیلا محمدپور به نحوه تربیت و پرورش نوجوان از دوران کودکی اشاره کرد و گفت:  محیط خانواده و مدرسه می تواند بستر رشد روحی و عقلی نوجوان را فراهم کند؛ یا موجب سرخوردگی او شود.
وی افزود:  از آنجایی که تمام والدین خواهان موفقیت و پیشرفت فرزندان هستند، نحوه برقراری ارتباط با آنان بسیار حایز اهمیت است و می تواند نقش تعیین کننده ای در آینده آنان داشته باشد.
این استاد دانشگاه توجه به امر کتاب و کتابخوانی در خانواده ها را ضروری دانست و گفت: نقش والدین در ارتقای سرانه مطالعه و کتابخوانی کودکان بسیار محسوس است و چنانکه کتاب به عنوان یک کالای مصرفی توجه خانواده ها مورد توجه قرار گیرد، اعضای خانواده مطالعه محور خواهد بود.
 
در نشست دیگری که با عنوان « بررسی کارکردهای شرکت دانش بنیان و محتوامحور » با حضور محمود صادقی اشرافی، مدیر موسسه دانش بنیان پارک علم و فناوری و مهدی حسین نزاد ، مسئول حوزه کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار شد، نقش شرکت های دانش بنیان در توسعه همه جانبه کشور مورد بررسی قرار گرفت.
مهدی حسین نژاد گفت: در دنیاي پر از تحـول امـروز، زیربنـاي اقتصـادهاي صـنعتی، از محوریت منابع به سمت محوریت سرمایه‌هاي فکري جابه جـا شده و به همین دلیـل عامـل دانـش بـه صـورت روز افـزون پراهمیت‌تر مـی‌شـود .
وی افزود:  در چنـین شـرایطی شـکل جدیـدي از سـازمان‌هـا مـورد نیـاز اسـت: سـازمان‌هـایی کـه بـه عنـوان ســامانه‌هــاي مبتنــی بــر دانــش شــناخته شــده و اصــطلاحاً شرکت‌هاي دانش بنیان نامیده می‌شوند و عاملی حیـاتی بـراي توسعه اقتصادي در یک کشور هستند در واقع این شرکت‌هـا موتور رشد و توسعه محسوب می‌شوند.
مسئول حوزه کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل خاطر نشان کرد:  شـکوفایی و رونق شرکت‌هاي دانش بنیان باعـث نیـل کشـورها بـه سـمت اقتصاد پایدار، دانش محور و پیشرو خواهد شد و کشور ما نیز جهت دستیابی به یک رشد و توسعه پایـدار و فراگیر و رقابت در عرصه جهانی نیازمند یک تحول اقتصادي از اقتصاد منبع محور بـه سـمت اقتصـاد دانـش محـور است.
در ادامه این نشست محمودصادقی اشرافی با بیان اینکه  شرکت‌هاي دانـش بنیـان موتـور توسـعه و ایجاد تحول محسوب می‌شوند گفت:  از این رو در کشور ما اخیراً شرکت هاي دانش بنیان کانون توجه مسئولین کشور قرار گرفتـه‌انـد. بسـته‌هـاي مختلـف حمـایتی، تسـهیلات مـالی، معافیت‌هاي مختلف، ابلاغ سیاسـت‌هـا و تصـویب قـوانین و آیین‌نامه‌هاي تسهیل کننده همگی نتایج چنین رویکردي در بین سیاستگذاران و دولتمردان کشور است.
 وی افزود: غالب دارایی‌های شرکت‌های دانش بنیان از جنس دارایی‌های فکری است لذا “مدیریت و حفاظت حقوقی از  این دارایی‌های فکری” امری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. شرکت‌ها با بهره‌گیری از نظام حقوقی مالکیت فکری، قادر خواهند بود تا چتر حقوقی کارآمدی برای فرایند خلق ایده تا صادرات فناوری و تجاری سازی خودشان فراهم آورند.
مدیر موسسه دانش بنیان پارک علم و فن آوری خاطر نشا ن کرد: محصولات دانش بنیان اکنون نقش اساسی در توسعه اقتصادي کشورها داشته به طوريکـه سـهم آنهـا در تولیـدات صـنعتی جهان در حال افزایش است. ویژگی اصلی این محصولات که به عنوان موج جدید توسعه صنعتی از آنها یاد مـی‌شـود، بـالا بودن سهم تحقیق و توسعه یا دانش نیروي انسـانی در تولیـد این محصولات و خدمات است.
 
 
عكس هاي مرتبط :
 [PageVisit]