با حضور مدیر و در جلسه شورای اداری کتابخانه های عمومی استان مطرح شد؛بهره برداری از فرصت باقیمانده به منظور اجرای جشنواره کتابخوانی رضوی

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان: برگزاری الکترونیکی دهمین جشنواره کتابخوای رضوی فرصتی مناسب برای اجرای برنامه های فرهنگی در بستر فضای مجازی است.

 
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل، اولین جلسه شورای اداری کتابخانه های عمومی استان در سال 99 با حضور مدیرکل، روئسای ادارات کتابخانه های عمومی شهرستان های تابعه و جمعی از کارشناسان ستادی برگزار شد.
مدیر کل کتابخانه های عمومی استان با اشاره به فعالیت کتابداران در فضای مجازی به منظور پیشبرد اهداف کتابخانه های عمومی برای ارتقای سرانه مطالعه گفت: در راستای رعایت پروتکل های بهداشتی به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا ارائه خدمات حضوری به مراجعین از اواسط اسفند ماه سال گذشته محدود شده است و کتابداران استان با ایجاد ارتباط با اعضای کتابخانه،  فعالیت های فرهنگی را در بستر فضای مجازی اجرا می کنند.
وی با اشاره به تمدید اجرای دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی تا پایان خرداد خواستار ادامه روند پرشتاب در جهت اجرای برنامه های فرهنگی در بستر فضای مجازی شد.
در ادامه جلسه مسائل مربوط به کتابخانه های عمومی در حوزه های مختلف عمرانی ، فرهنگی، اداری و امور کتابخانه ای توسط اعضای حاضر در جلسه مطرح شد و مصوبات جلسه به منظور اجرا در ماه های آتی به تصویب اعضا رسید.
گفتنی است برابر اعلام نهاد کتابخانه های عمومی کشور،  کتابخانه های عمومی تا اطلاع ثانوی فقط با حضور کتابداران به منظور ساماندهی بخش های مختلف کتابخانه و اجرای برنامه های فرهنگی در بستر فضای مجازی فعالیت خواهند کرد.  
 با حضور مدیر و در جلسه شورای اداری کتابخانه های عمومی استان مطرح شد؛
بهره برداری از فرصت باقیمانده به منظور اجرای جشنواره کتابخوانی رضوی
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان: برگزاری الکترونیکی دهمین جشنواره کتابخوای رضوی فرصتی مناسب برای اجرای برنامه های فرهنگی در بستر فضای مجازی است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل، اولین جلسه شورای اداری کتابخانه های عمومی استان در سال 99 با حضور مدیرکل، روئسای ادارات کتابخانه های عمومی شهرستان های تابعه و جمعی از کارشناسان ستادی برگزار شد.
مدیر کل کتابخانه های عمومی استان با اشاره به فعالیت کتابداران در فضای مجازی به منظور پیشبرد اهداف کتابخانه های عمومی برای ارتقای سرانه مطالعه گفت: در راستای رعایت پروتکل های بهداشتی به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا ارائه خدمات حضوری به مراجعین از اواسط اسفند ماه سال گذشته محدود شده است و کتابداران استان با ایجاد ارتباط با اعضای کتابخانه،  فعالیت های فرهنگی را در بستر فضای مجازی اجرا می کنند.
وی با اشاره به تمدید اجرای دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی تا پایان خرداد خواستار ادامه روند پرشتاب در جهت اجرای برنامه های فرهنگی در بستر فضای مجازی شد.
در ادامه جلسه مسائل مربوط به کتابخانه های عمومی در حوزه های مختلف عمرانی ، فرهنگی، اداری و امور کتابخانه ای توسط اعضای حاضر در جلسه مطرح شد و مصوبات جلسه به منظور اجرا در ماه های آتی به تصویب اعضا رسید.
گفتنی است برابر اعلام نهاد کتابخانه های عمومی کشور،  کتابخانه های عمومی تا اطلاع ثانوی فقط با حضور کتابداران به منظور ساماندهی بخش های مختلف کتابخانه و اجرای برنامه های فرهنگی در بستر فضای مجازی فعالیت خواهند کرد.  
 
 [PageVisit]