به همت مسئول کتابخانه عمومی شهید باهنر پارس آباد برگزار شد؛برنامه آنلاین کتابخوانی با موضوع « حافظ» در کتابخانه عمومی شهید باهنر

همزمان با روز بزرگداشت حافظ، نشست آنلاین کتابخوانی با موضوع « حافظ» در کتابخانه عمومی شهید باهنر پارس آباد برگزار شد.

 
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل، همزمان با روز ابوالقاسم حافظ شیرازی، معرفی کتاب «چشمه خورشید» توسط مهناز اکبری، مسئول کتابخانه عمومی شهید باهنر شهرستان پارس آباد به صورت برنامه زنده «لایو» از صفحه اینستاگرام این کتابخانه برگزار شد.
وی در معرفی کتاب «چشمه ی خورشید» گفت: این کتاب به قلم دکتر کاووس حسن لی به رشته تحریر در آمده و به همت نشر نوید شیرازدرسال1385 منتشرشده است و در این کتاب نگارنده ،روشنترین وجوه زندگی حافظ را تا اندازه ای بدون تعصب مورد پژوهش قرار داده است.         
مسئول کتابخانه عمومی شهید باهنر در تشریح سایر بخش های کتاب اظهار داشت:  کتاب  در پنج فصل نوشته شده است. فصل اول به زندگی حافظ می پردازد و این فصل خانواده ی حافظ: دل بستگی حافظ به شیراز، مذهب حافظ، حافظ در چه زمینی رویید و چگونه گل کرد، حاکمان شیراز در زمان حافظ، و همچنین درگذشت حافظ و سرگذشت آرامگاه او مورد بررسی نگارنده قرارگرفته است.
در فصل دوم اندیشه های اجتماعی و عرفانی حافظ بیان شده . جست وجوگری و پویایی ذهن حافظ پیر مغان، عشق، رندی و دوگانگی های حافظ ؛ زیرمجموعه این فصل هستند.
فصل سوم به سخن حافظ اختصاص یافته و نگاهی دارد به زیبایی شناسی سخن حافظ، بهره گیری حافظ از سخن سرایان دیگر؛ تعداد سروده های حافظ، پیوند عمومی غزل حافظ و طنز در زبان و بیان این شاعر گران مایه فارسی.
در فصل چهارم نویسنده به سراغ چرایی پیوند محکم مردم با حافظ رفته و دلایل رویکرد گسترده ی مردم به شعر حافظ و اینکه چرا مردم ایران با دیوان حافظ فال می گیرند؟ مورد بررسی قرار داده است .
در فصل پنجم  ؛ ستایش برخی از نام آوران جهان از حافظ شیرازی، و نظرات آنها درباره حافظ و مقام ادبی او به عنوان حسن ختام کتاب گردآوری  شده است.
 
عكس هاي مرتبط :
 [PageVisit]