فهرست

بازتاب اخبار

همزمان با اجتماع عظیم دهه نودی ها در اردبیل؛

اجرای سرود « سلام فرمانده» و برنامه های فرهنگی در مجتمع تفریحی شورابیل

همزمان با همایش عظیم دهه نودی ها در اردبیل، برنامه های فرهنگی و هنری همراه با سرود «سلام فرمانده» با اجرای ابوذر روحی، خواننده سرود اجرا می شود.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل، با حضور دهه نودی ها و خانواده های اردبیلی سرود «سلام فرمانده» با اجرای ابوذر روحی، خواننده سرود در محوطه مجوعه فرهنگی تفریحی شورابیل در اردبیل برگزار می شود.
اداره کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل به عنوان یکی از نهاد های متولی امور فرهنگی با مشارکت در برگزاری این برنامه فرهنگی با اجرای برنامه های فرهنگی و کتابخانه ای از جمله ترسیم پرچم و شعار های انقلابی بر روی دست و چهره کودکان و همچنین اجرای طرح عضویت رایگان درکتابخانه های عمومی؛ در حاشیه این مراسم به اجرای فرهنگی و هنری خواهد پرداخت.
گفتنی است این برنامه در روز چهارشنبه از ساعت 17 در محوطه مجموعه فرهنگی تفریحی شورابیل برگزار خواهد شد.